Order toll-free 1-866-292-9936

Front Cover

POD - Good & Evil - Chichewa (shipped separately) More Views

  • Front Cover

Good and Evil - Chichewa

(Print-On-Demand, Shipped Separately)
by Michael Pearl
Book – Our Good and Evil Illustrated Bible is now available in the Chichewa language.
Item POD-GE-CHICHEWA
$24.95

Product details for

POD - Good & Evil - Chichewa (shipped separately) Additional Information

Display Name Good and Evil - Chichewa
Subtitle (Print-On-Demand, Shipped Separately)
Tagline No
Product Type Book
Media Print
ISBN No
Format No
Language Chichewa
Author Michael Pearl
Manufacturer No Greater Joy Ministries, Inc.
Publication Date No
Pages 320
Binding Perfect Paperback
Dimensions No
Filesize No
Duration No
Website No
Other Credits Danny Bulanadi - original artwork
Autographed No
To get higher discounts on this and other products, join the Distributorship Program.

Full Product Description

Chichewa

Baibulo labwino zedi, lokhala ndi zithunzi zoonetsa zimene zikuchitika, tsopano latanthauzidwa m’chinenero chanu:

Nsembe. Nkhondo. Mayesero. Chiwembu. Chiyembekezo. Chipulumutso.

Mulungu anasankha kudzivumbulutsa yekha kwa anthu, osati kudzera mu mfundo zokhazikika chabe, kapena m’nzeru chabe, kapenanso m’ziphunzitso chabe, koma makamaka kudzera m’nkhani za uneneri, nkhondo, chifundo, chiweruzo, zozizwitsa, imfa, moyo, ndi chikhululukiro.

Nkhani ya mmene Mulungu anakonzera kupulumutsa anthu yafotokozedwa mwatsatanetsatane kuchokera m’buku la Genesis mpaka Chivumbulutso. Iwo amene adaonapo mmene buku la Marvel Comic lidalembedwera, akukondwera kwambiri ndi ntchito yopatsa chidwi imene ili m’buku la Zabwino ndi Zoipa. Zithunzi zake ndi zapamwamba kwambiri komanso zopatsa chidwi.

Inde, Baibulo lotchuka zedi, lokhala ndi zithunzi, lotchedwa Zabwino ndi Zoipa, latanthauzidwa tsopano m’chinenero chanu! Buku limeneli limakuthandizani kudziwa mwatsatenetsatane nkhani yonse ya m’Baibulo mosavuta. Limaonetsa nkhani zikukuzikulu m’njira yosavuta kutsatira yonga ngati sewero. Pansi pa tsamba lililonse pali kalozera wa m’Buku Lopatulika kuti inu owerenga muthe kuwerenga nkhani yonsewo m’Baibulo. Bulu lapamwambali, lolembedwa ngati sewero, lili ndi masamba 320 okhala ndi nkhani za m’Baibulo.