Order toll-free 1-866-292-9936

Front Cover

Preview

Good and Evil - Mongolian

(Print-On-Demand, Shipped Separately)
by Michael Pearl
Book – Our Good and Evil book in the Mongolian language. Full Version. This book will be shipped directly from the printer.
Item POD-GE-MONGOL
$24.95

Product details for

POD - Good & Evil - Mongolian (shipped separately) Additional Information

Display Name Good and Evil - Mongolian
Subtitle (Print-On-Demand, Shipped Separately)
Tagline No
Product Type Book
Media Print
ISBN No
Format No
Language Mongolian
Author Michael Pearl
Manufacturer No Greater Joy Ministries, Inc.
Publication Date No
Pages 320
Binding Perfect Paperback
Dimensions 7 x 10 in.
Filesize No
Duration No
Website No
Other Credits Danny Bulanadi - original artwork
Autographed No
To get higher discounts on this and other products, join the Distributorship Program.

Full Product Description

Our Good and Evil book in the Mongolian language. This book will be shipped directly from the printer.

Монгол (Mongolian)

Энэ гайхамшигтай Библийн д?рслэл таны хэл дээр Хар Цагаанаар хэвлэгдэх боломжтой боллоо.

Золиос. Дайн. Уруу татлага. Тэрслэл. Найдвар. Ч?л??л?лт.

Бурхан ??рийг?? х?н т?р?лхт?нд таниулахдаа ямар нэг зарчим, ухагдхуун, номлол хэрэглээг?й, харин эш ?з??ллэг, дайн, ниг??лсэл, ш??лт, гайхамшгууд, ?хэл, амилалт болон ?рш??л??р дамжуулж таниулсан юм.

Энэ бол Эхлэлээс Илчлэлт х?ртэл он дараалан харуулсан Бурханы авралын т?л?вл?г?? юм. Гайхамшигт Зурагтай номонд дурлагчид энэ сонгодог, ?нд?р чанарын урлагийн б?тээлийг ?ндр??р ?нэлдэг.

Энэх?? “Сайн Муугийн Тэмцэл” хэмээх зурагт Библи таны хэл дээр олдох боломжтой боллоо. Чухал ?йл явдлуудыг зурагт номын хэлбэрээр, хялбар ойлгогдох ?гээр бичсэн энэ гайхамшигтай ном таныг Библийн т??хээр он дарааллын дагуу х?т?лн?. Номын хуудас б?рийн доод талд тухайн т??хийн Библийн ишлэлийн дугаарыг бичсэн учир тэдгээр ?йл явдлуудыг Библиэс харах, эсвэл тухайн сэдэв хаана бичигдсэнийг олох боломжтой. Энэ ном нь гайхамшигт Библийн т??хийг агуулсан 310 гаруй хуудас б?хий стандарт хэмжээний зурагт ном юм.

 

English

This wonderful illustrated Bible is available in Black and White in the Mongolian language:

Sacrifice. War. Temptation. Betrayal. Hope. Redemption.

God chose to introduce Himself to mankind, not through principles, concepts, or doctrine; but through stories of prophecy, war, mercy, judgment, miracles, death, life, and forgiveness.

This is God’s redemption plan told chronologically from Genesis to Revelation. Those familiar with the Marvel Comic book format greatly appreciate this classic, high-quality, work of art.

Our popular illustrated "Picture Bible," Good and Evil, is available in the Mongolian language! This amazing book takes you through the Bible chronologically, retelling key events in an easy-to-grasp illustrated comic book format. Each story page has verse references at the bottom so you can look in the Bible where those events are recorded or doctrinal topics addressed. Standard comic book dimensions, with over 320 pages of wonderful Bible stories.