Order toll-free 1-866-292-9936

Front Cover

POD - Good & Evil - Cebuano - Revised (shipped separately) More Views

  • Front Cover

Good and Evil - Cebuano (Revised)

(Print-On-Demand, Shipped Separately)
by Michael Pearl
Book – Our Good and Evil book in the CEBUANO language of the Philippines. Updated and revised. This book will be shipped directly from the printer.
Item POD-GE-CEBU
$24.95

Product details for

POD - Good & Evil - Cebuano - Revised (shipped separately) Additional Information

Display Name Good and Evil - Cebuano (Revised)
Subtitle (Print-On-Demand, Shipped Separately)
Tagline No
Product Type Book
Media Print
ISBN No
Format No
Language Cebuano
Author Michael Pearl
Manufacturer No Greater Joy Ministries, Inc.
Publication Date No
Pages 320
Binding Perfect Paperback
Dimensions No
Filesize No
Duration No
Website No
Other Credits Danny Bulanadi - original artwork
Autographed No
To get higher discounts on this and other products, join the Distributorship Program.

Full Product Description

Cebuano

Our Good and Evil book in the CEBUANO language of the Philippines. This book will be shipped directly from the printer.

Kining katingad-ang gilarawang Biblia anaa na sa Itom ug Puti diha sa inyong sinultihan:

Sakripisyo. Gubat. Pagtintal. Pagbudhi. Paglaum. Pagtubos.

Ang Dios mipili sa pagpaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, dili pinaagi sa mga prinsipyo, mga hunahuna, o doktrina; apan pinaagi sa mga estorya sa propesiya, gubat, kalooy, paghukom, mga milagro, kamatayon, kinabuhi, ug pagpasaylo.

Kini ang plano sa Dios sa pagtubos gisugid sa hinan-ay nga paagi gikan sa Genesis ngadto sa Pagpadayag. Kadtong anad sa basahong Marvel Komiks ganahan pag-ayo niining klasik, taas og kalidad, nga buhat sa arte.

Ang among nabantog nga gihulagwayng “Gilarawang Biblia,” Maayo ug Dautan, anaa na sa inyong sinultihan! Kining kahibulongang basahon modala kaninyo latas sa Biblia sa hinan-ay nga paagi, nga nagasugid pag-usab sa literal nga mga panghitabo diha sa sayon-sabton nga porma sa gilarawang basahong komiks. Ang matag estorya adunay reperensya sa mga bersikulo sa ubos nga bahin aron ikaw makapangita diha sa Biblia diin kadto nga mga panghitabo narekord o doktrinal nga tema gihisgotan. Anaa sa estandard nga basahong komiks ang mga sukod, nga may kapin sa 320 ka pahina sa kahibulongang mga estorya sa Biblia.